Evaluari Mobile

Evaluarea bunurilor mobile reprezinta un serviciu profesional, o activitate realizata de o echipa de specialisti cu pregatire in domeniul evaluarii bunurilor mobile. Activitatea de evaluare este condusa de un expert evaluator, membru ANEVAR, evaluator de bunuri mobile.

 

Detalii

- din categoria bunurilor mobile ce fac obiectul evaluarii amintim: autoturisme, autovehicule utilitare, masini, utilaje, echipamente, stocuri, obiecte de inventar, mobilier, mijloace de transport, licente, active necorporale distincte si tranzactionabile in mod individual.

- rapoartele de evaluare de bunuri mobile sunt adresate actionarilor, investitorilor, personalului angajat al intreprinderii, creditorilor, institutiilor statului.

 

Etape

Procesul de evaluare a bunurilor mobile presupune parcurgerea urmatoarelorĀ etape:

- inspectia bunurilor, identificarea lor,culegerea informatiilor necesare evaluarii;

- aprecierea fezabilitatii transferului de proprietate, respectiv dreptul de proprietate;

- aplicarea metodologiei de evaluare.

 

Acte necesare

In vederea evaluarii unui autoturism, trebuie sa puneti la dispozitia noastra CIV-ul acestuia sau o copie a lui (carta de identificare a vehiculului), documentele de provenienta (factura, contract de leasing) si eventual fisa tehnica a acestuia.